Home
Oproep

De Antwerpse Zonder Haat Straat campagne was een overdonderend succes. Meer dan 100.000 exemplaren van de raamaffiche gingen binnen de kortste keren de deur uit. De Antwerpenaren toonden zo op een serene manier dat ze tegen het toenemende racisme en geweld in hun stad waren. Maar het zinloze geweld is niet van Antwerpen alleen. Dat leerde ons de dood van Joe Van Holsbeeck, Marc Bonroy en Yannick Amba-Bongelo. Daarom vonden de initiatiefnemers van de campagne het belangrijk om, samen met een aantal nieuwe partners, hun geesteskind ook op nationale leest te schoeien en hun oproep te hernieuwen:

Maak van je straat een
‘Zonder Haat Straat'Juni 2008

De ‘Zonder Haat Straat' campagne wint een zilveren Effie en de publieksprijs. lees meer

Waarom?

Om het zinloze geweld en de racistische moorden die ons landje de jongste tijd in hun greep hielden niet te vergeten

Om een duidelijk signaal tegen groeiend racisme en geweld te geven

Om een positief signaal te geven samen met je buren, je straat of zelfs de hele wijk

Om mee te werken aan een gemeente of stad
waar mensen respect hebben voor elkaar
waar verschillen mogen bestaan
waar iedereen gelijke kansen heeft
waar mensen samenleven in solidariteit
zonder racisme
... zonder haat.

Daarom!