Home arrow Antwerpse perstekst
Antwerpse perstekst Print E-mail

Uit verontwaardiging over de racistische moorden in Antwerpen hebben op 26 mei duizenden mensen een duidelijk signaal gegeven voor verdraagzaamheid en tegen racisme.
Het mag echter niet bij deze ene actie blijven. De stille mars van 26 mei moet het keerpunt worden voor een meer verdraagzame Antwerpse samenleving.
Eén van deze nieuwe initiatieven stellen we vandaag voor.
Met een aantal Antwerpse organisaties (zie onder) hebben we nagedacht hoe we dit signaal in een meer duurzame vorm kunnen gieten. We hebben hiervoor ook de hulp ingeroepen van het communicatiebureau mortierbrigade.
De affichecampagne "zonder haat straat" is het resultaat. Met deze laagdrempelige boodschap willen we zoveel mogelijk Antwerpenaren bereiken. Elke Antwerpenaar kan de komende weken en maanden zijn of haar verontwaardiging uiten over het groeiende racisme en geweld én een positieve boodschap geven hoe het beter kan. Zonder haat.

We vragen iedereen om deze affiche aan zijn of haar raam te hangen en ook zijn of haar buren aan te spreken. Daarom roepen we iedereen uitdrukkelijk op om 5 affiches mee te nemen.

Hoe meer affiches er in het straatbeeld komen, hoe haatvrijer de straat en de stad.


Zo werkt iedereen mee aan een stad:
waar mensen respect hebben voor elkaar
waar verschillen mogen bestaan
waar iedereen gelijke kansen heeft
waar mensen samenleven in solidariteit
zonder racisme
... zonder haat.

Antwerpse versie van de affiche
Praktisch
De affiches zijn in Antwerpen gratis verkrijgbaar op een aantal plaatsen in de stad. De volledige lijst vindt u op deze website bij het linkje materiaal. Vanuit deze depots zullen de affiches ook actief worden verspreid in de wijken. In een eerste fase zijn er 20 000 affiches beschikbaar. Indien nodig, drukken we bij.
De affiches kunnen uiteraard ook buiten Antwerpen worden gebruikt. Omdat dit de financiële mogelijkheden van de organisatoren overstijgt, vragen we hiervoor een kleine vergoeding van 5 eurocent per affiche (+ portkosten). Bestellen kan hier.
Verenigingen kunnen via de website de affichecampagne ondersteunen door de oproep te ondertekenen, mee affiches te verspreiden en een kleine bijdrage te storten. We vragen ook om de banner (met link naar de site) op zoveel mogelijk websites over te nemen.
Op de website kan de affiche ook worden gedownload.


Dit initiatief gaat uit van: ABVV-Regio Antwerpen, ACV-Antwerpen, ACW-Antwerpen, De Acht – Antwerps Minderhedencentrum, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11 vzw, Oxfam-Wereldwinkel Antwerpen vzw, Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Unie van Turkse Verenigingen, Vaka/Hand in Hand vzw.